You are currently viewing המהפכה הירוקה בשייט: רויאל קריביאן תעבור לגז נוזלי | שלמה יעקובסון

המהפכה הירוקה בשייט: רויאל קריביאן תעבור לגז נוזלי | שלמה יעקובסון

במסגרת המאבק הגלובלי לשמור על איכות הסביבה ולהימנע מפליטה של גזים רעילים ומזהמים לאוויר, החליטה ענקית הספנות רויאל קריביאן לעבור לשימוש בגז נוזלי, כך נכתב במעריב.

זהו צעד חשוב מאוד לתעשייה המבוססת על ביצועי מנוע, שכמעט ולא משתתפת במאבק בעד איכות הסביבה, ולא נחשבת לשחקנית מרכזית בו. השימוש בגז נוזלי הוא לא פחות מצעד מהפכני, מאחר והוא פולט כמעט אפס פחמן מזהם, בניגוד לדלקים רגילים.

הצעד הזה הוא חלק מתוכנית הבראה כוללת שחברת רויאל קריביאן נוקטת, כחלק מתרומתה הירוקה לכדור הארץ. המטרה הסופית שלה היא להגיע לאפס אחוז פליטות חמצן, עד סוף שנת 2050.

בשלב זה, היישום של התוכנית והצעד הראשון מתחיל עם ספינת הפאר Icon of the Seas, שכבר יצאה להפלגה ראשונה עם גז נוזלי, במקום דלק מזהם רגיל. בנוסף, רויאל קריביאן מתכננת להעביר את מיקום ביצוע רוב עבודת התחזוקה על הספינות שלה ליבשה, כך שלא יזהמו את הים ולא יגרמו לתחלואה בקרב הדגה.

הספינה, שיכולה להכיל עד עשרת אלפים אנשים כולל אנשי צוות ושירות, דואגת לשלוח למחזור יבשתי את כל הפסולת שנאגרת במהלך השייט, ואילו את הפסולת האורגנית היא כותשת עד דק, ומטילה למימי הים.

נכון לכתיבת שורות אלו, ענקית הספנות היא היחידה שמשיטה אוניות נוסעים על גז נוזלי, ואין אלא לקוות שחברות שיט אחרות יילכו בדרכה, שלא לומר, יפליגו בדרכה.

כתיבת תגובה