You are currently viewing שלמה יעקובסון: מדינת ישראל רחוקה מהיעדים שהציבה לעצמה

שלמה יעקובסון: מדינת ישראל רחוקה מהיעדים שהציבה לעצמה

מדינת ישראל משתרכת הרחק מאחור בכל הקשור לשמירה על כדור הארץ ותגבור של מתקני אנרגיה מתחדשת. למעשה, ישראל נמצאת כרגע מתחת ליעד שנקבע בשנת 2020 של 10%, וקשה לראות איך תגיע ליעד של 20% בשנת 2025 ושל־30% בשנת 2030, כך על פי אינפוגרפיקה שפורסמה בגלובס.


שלמה יעקובסון, מומחה בתחום אנרגיה מתחדשת, מסביר כי היעד בעצם נקבע על פי כמות המתקנים בישראל שעברו לעבוד באופן שאינו פולט גזי חממה, אלא בדרך של אנרגיה ירוקה ומתחדשת. כמובן שלמדינה יש אינטרס לתגמל כל מפעל שעובר לייצר באמצעים ירוקים, מאחר וכרגע המצב הוא שאנו סובלים מעומס זיהומי, והמצב לא ייפתר מעצמו.


שלמה יעקובסון אמר: "מעבר לחינוך הקהילה לחיים ירוקים יותר, חיסכון בחשמל ובדלק וכמובן מחזור, יש להבין שחלק ניכר מהזיהום הסביבתי מגיע כתוצאה מאי רגולציות מספקות בתחום המדיני. המדינה יכולה לעשות לא מעט, למשל תמריץ ועידוד של כל המפעלים והגופים המזהמים לשדרג את המערכות שלהם ולעבור לשיטות ייצור חדשות".

כתיבת תגובה