You are currently viewing שלמה יעקובסון למיינט: "הטייקונים וחברות הענק פועלים נגד בלימת משבר האקלים"
תמונה ראשית מהכתבה במיינט

שלמה יעקובסון למיינט: "הטייקונים וחברות הענק פועלים נגד בלימת משבר האקלים"

שלמה יעקובסון התראיין לעיתון "מיינט בת ים" בנוגע לסוגיה בוערת:  משבר האקלים העולמי. לטענתו, הדלקים הפוסיליים (דלקים המגיעים ממקור טבעי כגון גז, נפט ופחם) הם האחראיים העיקריים להתחממות הגלובלית, אך בגלל שהם נמצאים בשליטתם של טייקונים וחברות ענק קשה מאוד לאכוף עליהם את מסקנות דוח פאנל האקלים הבינלאומי. 

שלמה יעקובסון: "הבעיה הגדולה בתעשיית האנרגיה היא שהטייקונים וחברות הענק פועלים נגד בלימת המשבר.אחד הפתרונות הוא להתחיל לבזר את כוחם של אילי ההון ומדינות עתירות נפט. אחת הדרכים לעשות את זה היא מציאת דרכים אלטרנטיביות לאספקת דלק. את הטייקונים ואת מדינות המפרץ אף אחד לא יעצור, אבל מה אם הדלק הפוסילי עצמו יסופק ע"י יזמים אחראיים בעלי מודעות סביבתית, שבמקביל יפעלו למציאת פתרונות ברי קיימא לאנרגיה?".

כתיבת תגובה