You are currently viewing שלמה יעקובסון: "כל אנרגיה מתחדשת שמתווספת למשק החשמל מבורכת"

שלמה יעקובסון: "כל אנרגיה מתחדשת שמתווספת למשק החשמל מבורכת"

לאחרונה אושרה התקדמות ביישום תכנית להקמת שבע טורבינות רוח ברמת הגולן על ידי הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). הטורבינות מתוכננות להיות מוקמות בסמוך לאתר ייעודי לייצור חשמל מרוח הממוקם בעמק הבכא.

כזכור, היעד של משרד האנרגיה הוא להגיע למצב שבו 30% מייצור החשמל בשנת 2030, יהיה מבוסס על אנרגיות מתחדשות. עוד לפני כן, היעד הוא 20% בסוף שנת 2025. הגשמת היעד עשויה להתרחש במאמץ עילאי של כל משרדי הממשלה ובפיתוחים חדשניים.

אישור התכנית יסייע לבחון באופן יסודי ולבצע תסקירים להקמת טורבינות אחרות באזור רמת הגולן. מנכ"ל משרד האנרגיה התייחס לתכנית וציין כי הגורם לעיכוב של ישראל בהשוואה לעולם בשיעור האנרגיות המתחדשות, הוא התלות הרבה הקיימת בשמש ובייצור האנרגיה ממנה. לדבריו, לא תהיה ברירה לקדם ייצור חשמל מרוח אם רוצים להסתמך על אנרגיה מתחדשת, שכן הופעת השמש אינה אחידה הן מבחינת שעות היממה והן מבחינת עונות השנה.

שלמה יעקובסון, מייסד גט פיול ושם מוכר בתחום האנרגיה בישראל, הסביר כי כל אנרגיה מתחדשת שתתווסף למשק החשמל היא צעד מבורך בכיוון הנכון. לדבריו, על המדינה לאשר תכניות לייצור חשמל מרוח כדי לעמוד ביעד הממשלתי השאפתני של 30% בשנת 2030. בישראל אין המון מקום לטורבינות רוח ולכן יש לנצל היום, לפני שיהיה מאוחר מדי, את האתרים שבהם יש רוח. 

כדאי להסתמך על מקורות אנרגיה מתחדשת נוספים ולא רק על אנרגיה סולארית
כדאי להסתמך על מקורות אנרגיה מתחדשת נוספים ולא רק על אנרגיה סולארית

היתרונות של ייצור חשמל מאנרגיית רוח

כתיבת תגובה