You are currently viewing שלמה יעקובסון: כיווני הפעולה שהציגה שרת האנרגיה

שלמה יעקובסון: כיווני הפעולה שהציגה שרת האנרגיה

שרת האנרגיה, קארין אלהרר, פרסמה בתוך תוכנית העבודה של משרד האנרגיה לשנת 2022 את כיווני הפעולה החשובים ביותר מבחינתה:

  • קידום האנרגיות המתחדשות ועמידה ביעדי 2025 ו-2030
  • חיבור האי-האנרגטי וחיזוק ישראל בזירה הגיאופוליטית
  • השקעה באנרגיות ירוקות ובחדשנות הטכנולוגיה הישראלית
  • יישום מדיניות להתייעלות אנרגטית
  • היערכות משק האנרגיה למעבר לרכב חשמלי
  • המשך התאמת משק הגז הטבעי למציאות המשתנה והתבססות עליו כמקור אנרגיה משלים
  • המשך פיתוח של משק מים יעיל ואמין

עוד כתבה השרה אלהרר: "גם השנה נאתגר את עצמנו עם יעדים שאפתניים במטרה להצעיד את משק האנרגיה קדימה, תוך המשך אספקת השירותים החיוניים לחיינו בצורה אמינה. במקביל נוביל את השינוי בתכנון ובהוצאה לפועל של תשתיות האנרגיות המתחדשות, אגירת אנרגיה, עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים ועוד על מנת להבטיח את מימוש האחריות החברתית והסביבתית באספקת שירותים אלו".

"העמידה באתגרים אפשרית, והשגת היעדים בת-ביצוע. הדבר דורש תהליכי תכנון משמעותיים, יישום של תכניות העבודה, שיתוף פעולה בין יחידות, אגפים, משרדי ממשלה שונים וכן גופים רבים נוספים. פרסום תכנית העבודה השנתית ושיקופה לציבור מהווה אחד מהמאמצים הממשלתיים לעשות כן".

כתיבת תגובה