You are currently viewing שלמה יעקובסון: היוזמה החדשה של משרדי הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה

שלמה יעקובסון: היוזמה החדשה של משרדי הממשלה להפחתת פליטות גזי חממה

משרד האנרגיה, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר, הודיע על תוכנית חדשה, שנועדה להפחית את פליטות גזי חממה, לקרר את הערים בישראל ולהיערך בצורה טובה למשבר האקלים הפוקד את כדור הארץ.

המטרות הן לסבסד השקעות בייעול ובהפחתת הצריכה וההוצאות על אנרגיה וחומרי גלם של מפעלים ועסקים, לבצע הצללת מרחבים עירוניים באמצעות קירוי ולייצר חשמל סולארי נקי.

שרת האנרגיה, קארין אלהרר, צוטטה בהודעה: "משרד האנרגיה ממשיך בקידום מהפכת האנרגיה המקיימת בישראל על מנת להתמודד עם זיהום האוויר ועם משבר האקלים. במסגרת זאת המשרד מקדם מספר מהלכים להפחתת פלטות מזהמים וגזי חממה באמצעות התייעלות באנרגיה והגדלת ייצור אנרגיה מתחדשת. המשרד ימשיך לסייע לתעשייה להתייעל ולעבור לייצור אנרגיה נקיה באמצעות מענקים וליווי מקצועי, ולקדם ייצור אנרגיה מתחדשת בשטחים מבונים על פי מפת הדרכים לאנרגיה מתחדשת 2030 שפרסם המשרד לא מכבר".

כתיבת תגובה