You are currently viewing שלמה יעקובסון בהון מדריכים פיננסיים: "עד שהעולם יתעורר, יהיה מאוחר מדי"

שלמה יעקובסון בהון מדריכים פיננסיים: "עד שהעולם יתעורר, יהיה מאוחר מדי"

יזם האנרגיה שלמה יעקובסון הביע את דאגתו ממשבר האקלים ומההשלכות על תחום האנרגיה. בראיון לאתר הון מדריכים פיננסיים פרש את משנתו: "מלחמה במשבר האקלים משמע להקריב המון מבחינה כלכלית בטווח הקצר לטובת הטווח הארוך, אך אנחנו בני האדם פועלים תמיד בטווח הקצר".

עוד הוסיף: "מעבר לכך, אין לנו יכולת ללכד את מדינות העולם לשיתוף פעולה, היות שיש מדינות שנפגעות יותר מיצירת שינויים בכלכלה שלהן, ויש כאלה שפחות. כמו כן, ממילא יש עוד המון נושאים שמפלגים את מדינות העולם, כך שקשה מאוד לגרום למדינות שהן לעתים עוינות אחת לשנייה לשתף פעולה. אם אתם שואלים אותי, העולם יתעורר מתישהו, אבל כנראה שזה כבר יהיה מאוחר מדי".

כתיבת תגובה