You are currently viewing פוסטה: שלמה יעקובסון על תכנית המאיץ של משרד האנרגיה

פוסטה: שלמה יעקובסון על תכנית המאיץ של משרד האנרגיה

יזם האנרגיה, שלמה יעקובסון, המשמש כמנכ"ל גט פיול, סיפר בראיון לפוסטה על "תכנית המאיץ" של משרד האנרגיה: "ממשלת ישראל שיתפה פעולה עם השלטון המקומי באופן מלא. למעשה, הפרויקט הזה הוא רק צעד במה שמכונה "החלטה 541", שהיא התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה. צריך להבין כי הפעולות הראשונות צריכות להיות ברמה המקומית מפני שהרשויות המקומיות והתושבים שלהן מושפיעים באופן מיידי וישיר משינוי האקלים. העיריות הן אלו שיכולות לעשות את הצעדים המשמעותיים ביותר אל עבר הורדת צריכת האנרגיה וייצור אנרגיה מתחדשת".

עוד אמר: "כרגע, מה שחשוב זה מודעות. חשוב להסביר לכל מי שמכירים את חשיבותן של פעולות ותכניות כגון תכנית המאיץ. וכמובן – לצמצם את צריכת האנרגיה כמה שניתן ולדאוג למחזר".

כתיבת תגובה