You are currently viewing מכון לחקר היתוך גרעיני יוקם בישראל

מכון לחקר היתוך גרעיני יוקם בישראל

החודש פורסם על פריצת דרך בתחום האנרגיה: הפקת אנרגיה דרך היתוך גרעיני. משרד האנרגיה פירסם הודעה הנוגעת לנושא: "משרד האנרגיה ישקיע כ-30 מיליון שקלים בהקמת מכון מחקר חדש בתחום ההיתוך הגרעיני! מטרת המכון החדש היא לחזק את המחקר המדעי, כך שישראל תוכל לתרום לקידום הטכנולוגיה בעולם".

כתיבת תגובה