You are currently viewing מונחי אנרגיה: אגירה שאובה | שלמה יעקובסון

מונחי אנרגיה: אגירה שאובה | שלמה יעקובסון

בחשבון הפייסבוק של משרד האנרגיה מפרסמים מעת לעת מונחים בתחום. הפעם התמקדו במושג "אגירה שאובה": "שיטת האגירה השאובה הינה דרך לאגירת אנרגיה. כך ניתן לשמור עודפי ייצור לשעות בהן יש מחסור בחשמל. כאשר יש עודפי ייצור על הביקוש – למשל בשעות הלילה, או בשעות שיש הרבה שמש – מעלים מים ממאגר נמוך למאגר גבוה באמצעות משאבות. בשעות שיש מחסור בחשמל – למשל בשעות הערב – ניתן להזרים את המים מהמאגר הגבוה לנמוך, ולייצר מהזרם העז חשמל בעזרת טורבינה".

כתיבת תגובה