You are currently viewing מאגר גז חדש בישראל? קראו מה יש לשלמה יעקובסון לומר בנושא
אלון יעקובסון - שוקן השקמה

מאגר גז חדש בישראל? קראו מה יש לשלמה יעקובסון לומר בנושא

שלמה יעקובסון התראיין למקומון "השקמה חולון" בנוגע לאסדת הגז החדשה במפרץ חיפה. חברת אנרג'יאן, בעלת השליטה באזור, טוענת כי מצאה בו כמות גז גדולה מאוד. 

שלמה יעקובסון הסביר לקוראים מה היא למעשה אסדת גז: "אסדת גז היא  אנייה גדולה שצפה מעל נקודה אחת – היכן שנמצא גז. בבסיס האנייה הזו יש חור גדול, המאפשר את הפעלתם של חיבורים וצינורות אשר יורדים אל קרקעית הים. דרך החור חופרים ומוציאים את הגז מהים". 

מהי אסדת גז?

כתיבת תגובה