You are currently viewing כלכליסט: קיבולת האנרגיה המתחדשת תוכפל בשל התייקרות הגז | שלמה יעקובסון

כלכליסט: קיבולת האנרגיה המתחדשת תוכפל בשל התייקרות הגז | שלמה יעקובסון

בכלכליסט ציטטו דוח חדש של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, הקובע כי קיבולת האנרגיה המתחדשת תוכפל במשך חמש השנים הבאות בשל התייקרות הגז: "הרחבת הקיבולת המתחדשת בחמש השנים הקרובות תהיה הרבה יותר מהירה ממה שצפתה סוכנות האנרגיה הבינלאומית רק לפני שנה. למעשה, הסוכנות מתקנת את התחזית הצפויה ב־30% כלפי מעלה. הסיבות העיקריות לכך: השאיפה לביטחון אנרגטי ומחירי האנרגיה. בצל המלחמה המתחוללת על אדמת אוקראינה, מחירי הפחם, הנפט והגז מאמירים לשיאים חדשים ומעוררים אינפלציה ברחבי העולם".

כתיבת תגובה