You are currently viewing "ההחלטה למסות תחליפי דלקים היא החלטה נכונה" | שלמה יעקובסון ל"ניוז 1"
שלמה יעקובסון מייסד גטפיול

"ההחלטה למסות תחליפי דלקים היא החלטה נכונה" | שלמה יעקובסון ל"ניוז 1"

"ענף הדלקים דורש יותר רגולציה. רגולציה תועיל למערך הדלקים התקינים ותצמצם את מספר תחנות הדלק אשר מוהלות סולר במים" – כך אמר איש העסקים והיזם שלמה יעקובסון לעיתון מגזין "ניוז 1", וזו בתגובה להחלטתה של וועדת הכספים להתחיל למסות תחליפי דלקים החל מה017 לינואר 2021. 

עוד נאמר בכתבה, כי ההחלטה למיסוי נבעה משיקולים של בטיחות ושמירה על איכות הסביבה: מהילה של דלקים היא מצב המסכן חיי אדם וכן פוגעת רבות בסביבה בשל פליטות מהאגזוזים. בנוסף, מהילת דלקים גורמת למדינה הפסדים רבים וגם גורמת לשחיקה מהירה של רכבים. " מדובר במהלך נכון. תחליפי הדלקים פוגעים בענף האנרגיה הישראלי", הוסיף שלמה אלון יעקובסון.  

כתיבת תגובה