You are currently viewing "אנרגיה מתחדשת הופכת לזולה יותר ויותר" | שלמה יעקובסון באתר כל העיר

"אנרגיה מתחדשת הופכת לזולה יותר ויותר" | שלמה יעקובסון באתר כל העיר

יזם האנרגיה, שלמה יעקובסון, אמר בראיון ל"כל העיר ירושלים": "אנרגיה מתחדשת הופכת לזולה יותר ויותר. עלות האנרגיה הסולארית ירדה באופן דרמטי בשנים האחרונות, ובמקרים רבים היא כבר זולה יותר מדלק. כאשר מביאים בחשבון את העלויות הסביבתיות והבריאותיות של דלקים, אנרגיה מתחדשת היא ללא ספק האפשרות המשתלמת יותר".

עוד הוסיף: "אני חושב שיש פוטנציאל עצום לאנרגיה מתחדשת במדינות מתפתחות. רבות מהמדינות הללו כבר סובלות מההשפעות של שינויי אקלים וזיהום אוויר, ולכן יש תמריץ חזק למעבר למקורות אנרגיה נקיים יותר. מכיוון שלמדינות מתפתחות רבות אין תשתית אנרגיה נרחבת, הן יכולות לעבור ישירות לטכנולוגיות אנרגיה מתחדשת מבלי להשקיע בתשתית דלק יקר. אנחנו כבר רואים את זה קורה במדינה כמו הודו, שהציבה יעדים שאפתניים לפריסת אנרגיה מתחדשת".

כתיבת תגובה